Het huis

Het huis

Hoe is het met je huis? Is het groot genoeg?
Weet je wat je moet doen als je geen water of licht hebt?
Of als er brand is in de slaapkamer? Leer hier meer.

Nieuw in Nederland

Hieronder vind je meer info.

De AVIM & De IND

Als je voor het eerst in Nederland aankomt meld je, je bij de AVIM, vreemdelingenpolitie. Die kijken wie je bent. Zij geven je daarna papieren om in te vullen, je asielaanvraag.

https://www.politie.nl/themas/vreemdelingenpolitie.html

De IND, Immigratie en Naturalisatiedienst neemt het over. Zij zullen een paar keer met je praten. Zij zoeken uit of je in je geboorteland niet veilig bent en hier kunt blijven. Dit duurt 8 dagen. Dan krijg je een antwoord, de uitslag.

https://ind.nl/ of 088-0430430
Engels: https://www.youtube.com/watch?v=wAd9uEjyaHM&feature=youtu.be
Arabisch: https://www.youtube.com/watch?v=kgXkKST2A3g&feature=youtu.be
Tigrinya: https://www.youtube.com/watch?v=QaqedOJeUEE&feature=youtu.be

Het COA & het POL

Via het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers krijg je een plaats in een opvangcentrum, POL. Daar blijf je een tijdje. Zij doen een medisch onderzoek. Je krijgt een advocaat en 6 dagen rusttijd om bij te komen. De IND heeft daarna meerdere gesprekken met je.

https://www.coa.nl/  of 088-7157000 

De DT&V & het AZC

Als je niet mag blijven kan je advocaat het nog eens vragen aan de IND en de rechter. Als die echt vinden dat je terug moet, zal de DT&V, Dienst Terugkeer & Vertrek je helpen bij je reis terug naar huis.

https://www.rechtsbijstand.nl/contact of  088-7871000 
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ of 1400

Wanneer de IND zegt dat je mag blijven, ga je een tijdje naar een andere plaats, het AZC. Het COA zal daar samen met jou kijken naar een gemeente waar je kunt wonen. Je krijgt een huis. Je krijgt ook een papier mee, zodat je iedereen kan laten zien dat je echt mag blijven. Dit papier heet de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Je mag er 5 jaar in Nederland mee blijven.

Soms heeft de IND meer tijd nodig. Je krijgt een Verlengde Asielprocedure. Ook dan ga je naar een AZC om daar te wachten op het antwoord.

https://ind.nl/Paginas/Verlengde-asielprocedure.aspx

De Take Care BnB

Je gaat vaak van AZC naar AZC. Als je een tijdje bij een Nederlands familie wil wonen kun je kijken bij Take Care BnB. Zo kun je taal en de cultuur leren kennen.

https://takecarebnb.org/  of 06-11184409 
https://www.youtube.com/watch?v=cmJ7M0tCHTk
https://www.gastgezinvoorvluchteling.nl/

>>> Praten met Take Care BnB


Zinnen en vragen om te praten met Take Care BnB:

 • Ik wil graag wonen bij een Nederlandse familie.
 • Ik wil mijn Nederlands oefenen.
 • Ik woon in AZC ...naam.....
 • Kunnen jullie mij helpen?
 • Wat moet ik doen?
 • Wat hebben jullie van mij nodig?
 • Wanneer hoor ik van jullie?
De stichting NIDOS

Ben je jonger dan 15 jaar en zonder je ouders in Nederland? Dan blijf je vaak bij een Nederlands gezin. Van 15 tot 18 jaar ga je naar een opvang voor jonge mensen. Dan woon je alleen of in een klein groepje samen. Stichting NIDOS zorgt voor jou.

https://www.nidos.nl/ of 088-5011200

Nieuw in een stad

Het eerste wat je moet doen in jouw nieuwe woonplaats is:

 • Jezelf binnen 5 dagen aanmelden bij de gemeente. De meneer/mevrouw bij de balie schrijft je in de BRP, basisregistratie personen. Let op dat ze alles goed schrijft. Als het in de BRP staat kun je het moeilijk veranderen!
 • Ook als je familie hierheen komt, moet je die snel inschrijven bij de gemeente. De gemeente zorgt dan dat het geld dat je per maand krijgt (je uitkering) niet voor één persoon is, maar voor jouw hele familie. Dat duurt soms best lang voordat alles goed in het BRP staat. Wacht geen weken met aanmelden!

Neem tijdens het gesprek dit mee:

 • het verblijfsdocument (de roze pas)
 • de zorgpas
 • een brief met het oude adres 
 • een brief met het nieuwe adres
  Als je de vragen niet begrijpt, kun je hem/haar deze pasjes en brieven geven zodat ze zelf het antwoord kunnen vinden. Vergeet niet de pasjes van je partner en kinderen mee te nemen als ze in Nederland zijn.

Op een formulier moet je vaak je handtekening zetten. Zorg dat je handtekening er altijd hetzelfde uitziet! Anders geloven mensen niet dat jij echt getekend hebt.  

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wanneer-in-brp-inschrijven

>>> Praten met de gemeente

Zinnen en vragen om te praten met de gemeente:

 • Hallo, waarmee kan ik u helpen? Ik wil mij registreren bij de gemeente.
 • Wat is uw naam? Amira Safi
 • Wat is uw geboortedatum? 1 januari 1988
 • Heeft u een paspoort of verblijfsdocument bij u?
  Geef het roze pasje (en de zorgpas voor het bsn)
 • Wat is uw adres? Mijn adres is Bosstraat 12, 3014AB Rotterdam (of neem een brief mee met het nieuwe adres erop.)
 • Wat was uw laatste woonadres? Mijn adres is … (Adres van het laatste AZC. Neem oude post mee voor het adres.)
Het Vluchtelingenwerk & de Sociale Dienst

Vluchtelingenwerk en de Sociale Dienst helpen je daarna met alles regelen.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/ of 020-3467200

De Sociale Dienst leent je geld om het huis mooi te maken. Die moet je later beetje bij beetje terugbetalen. Let goed op: Als je werk krijgt, moet je het bedrag soms in één keer terugbetalen.

Vluchtelingenwerk helpt je met water, gas, licht, televisie, internet en telefonie. Ze geven je meer informatie over alles wat je in de eerste maanden moet regelen. Brieven die je nog niet begrijpt kunnen ze aan je uitleggen of vertalen.

De Voedselbank, de kringloop & Marktplaats

Je hebt nu een huis, gas, licht en water en je huis is klaar om er te gaan wonen. Je krijgt van de Sociale Dienst de eerste maanden geld om boodschappen te doen, de huur, het gas en licht te betalen en kleren te kopen. Dit heet een uitkering. Soms is het geld niet genoeg. Dan kan de Voedselbank je helpen met extra eten.

https://www.voedselbankennederland.nl/ of 088-5435435

Met kleding kan de Kledingbank je helpen. Meubels en kleren koop je in een kringloopwinkel of op https://www.marktplaats.nl/ goedkoper, omdat ze tweedehands zijn. Dat betekent dat iemand anders het eerst heeft gekocht en nu verkoopt aan jou.

https://www.kringloop-info.nl/
https://sites.google.com/site/kledingbank/kledingbanken-per-provincie

De gezinshereniging

Vluchtelingenwerk kan je helpen om jouw familie naar Nederland te brengen, de gezinshereniging. Niet iedereen mag komen. Wie mag komen vind je hier:

https://ind.nl/Familie

Vluchtelingenwerk stuurt al jouw papieren op en dan wacht je op een brief van de IND.

Het is gelukt. Jouw familie komt naar Nederland. Zij blijven eerst 3 dagen in een opvang, voordat ze met jou mee kunnen naar huis. Je huis is soms niet groot genoeg voor een hele familie. Dan kan de Sociale Dienst je helpen bij het vinden van een ander huis. Dan blijft je familie langer in de opvang. Ook ruilen mensen soms van huis. Kijk daarvoor eens op:

https://www.woningruil.nl/Home.aspx

Huren

Je kunt in Nederland een huis huren of kopen. Er zijn in Nederland twee soorten huurhuizen: huizen in de vrije sector of sociale huur.

De vrije sector betekent dat deze huizen privé verhuurd worden door een verhuurder. Die zijn duur. Je kunt ze vinden op internet, in de krant, via vrienden of via een makelaar. Een makelaar verkoopt huizen, maar verhuurt ze soms ook.

https://www.huurwoningen.nl/
https://www.funda.nl/huur/
https://www.jaap.nl/huurhuizen/

Veel studenten huren in de vrije sector een kamer. Het is moeilijk om een kamer te vinden. Als er een kamer vrij komt houden studenten een open avond. Dan komen er veel mensen kijken naar de kamer. De mensen die er al wonen stellen vragen en kiezen daarna één iemand die er mag wonen. Dat noemen we hospiteren. Vaak moet je al op de universiteit of hogeschool in die stad ingeschreven staan om in zo`n kamer te wonen.

https://kamernet.nl/
https://www.kamers.nl/
https://www.kamertje.nl/

Naast de vrije sector heb je ook sociale huur. Dat zijn huurhuizen speciaal voor mensen die niet zoveel geld hebben. Als je te veel verdient mag je hier niet wonen. De huurprijs van deze huizen mag maximaal 710,68 euro per maand zijn. Er zijn veel mensen die zo`n huis willen en er zijn lange wachtlijsten. Soms duurt het jaren voor je een huis kunt krijgen. Inschrijven kost geld. Je krijgt punten voor elk jaar dat je ingeschreven staat. Elk jaar betaal je een beetje om ingeschreven te blijven. Als je dat vergeet zijn al je punten weg. 

Het is belangrijk dat je, je snel aanmeldt en niet vergeet elk jaar te betalen. Elke gemeente heeft zijn eigen site. Die kun je vinden als je “sociale huur (en jouw woonplaats)” invult op google. Kijk voor meer info op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaardenSoms moet je bij het inschrijven een papier opsturen, het uittreksel uit het BRP. Dit papier laat iedereen zien dat je echt woont in de gemeente. Je kun dit vaak online aanvragen met je Digid op de site van jouw gemeente. Je kunt het ook in het gemeentehuis aanvragen bij de balie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/uittreksel-bevolkingsregister-aanvragen

Soms is er nood. Je gaat scheiden en hebt kleine kinderen of het gaat heel slecht met je gezondheid. Dan kun je soms een urgentieverklaring krijgen. Dat is een papier dat je helpt om sneller een huis te vinden. Die kun je aanvragen bij de gemeente. Deze krijg je niet zomaar. Er moet echt een groot probleem zijn voordat ze je zo`n papier geven.

Als laatste hebben we ook antikraak. Antikraak betekent dat er veel huizen zijn die een tijd leeg staan. Soms wachten ze om verkocht te worden of moeten ze weg omdat er nieuwe huizen gebouwd worden. In de tussentijd kan je er goedkoop wonen. Dit is altijd tijdelijk. Je kunt er een paar maanden wonen en soms een paar jaar. Je krijgt vaak een maand van tevoren te horen als je eruit moet. Het is een risico, maar kan je wel helpen. Het is belangrijk dat je heel goed leest wat de afspraken zijn in je contract. Hoe lang van tevoren laten ze horen dat je weer weg moet? Zoeken ze met je mee naar een ander huis? Lees alles goed!

https://www.villex.nl/woonruimte/antikraak
https://www.adhocbeheer.nl/woonruimte/antikraak-wonen

Vinden van een huis

Op sites en in de krant vind je advertenties. Een advertentie  is een stuk tekst waarin ze een huis te huur aanbieden. Er worden vaak veel moeilijke woorden in gebruikt. Van de belangrijkste woorden vind je hier een lijstje:

 • Het appartement: Een kamer/ meerdere kamers in een flat.
 • Het vrijstaande huis: Een huis met geen andere huizen ernaast.
 • Het rijtjeshuis / de eensgezinswoning: Een huis dicht tegen andere huizen aan met meerdere kamers waar een klein gezin in past.
 • De studentenkamer: Een kamer voor een student, vaak met een gedeelde badkamer en keuken.
 • De studio: Dit is iets groter dan een studentenkamer en heeft in de ruimte ook een eigen keuken en badkamer.

 • De zolder: (A) Dit is meestal het schuine stuk onder het dak
 • De slaapkamer: (B) De kamer waar je slaapt.
 • De woonkamer: (C) De kamer waar je overdag woont.
 • De hal / De gang: (D) De ruimte waar je binnenkomt als je het huis ingaat of tussen twee deuren in.
 • De keuken: (E) De kamer waar je het eten maakt.
 • De badkamer: (F) De kamer met de douche of het bad.
 • De douche: (Zie F) Hier sta je onder terwijl het water van boven naar beneden komt en je schoon maakt.
 • Het ligbad: Hier lig je in terwijl het water om je heen je schoonmaakt.
 • Het toilet: (Zie F) De wc.
 • De tuin: (G) Hier kun je buiten zitten.
 • Het terras: (H) Een stukje in de tuin met stenen waar je kunt zitten.
 • Het balkon: Als je woont in een flat heb je soms een klein stukje buiten waar je kunt zitten.
 • De berging: Dit is een kleine kamer waar je spullen in kan wegleggen.
 • De schuur: (I) Dit is een klein huisje in je tuin waar je spullen kan wegleggen.
 • De woonlaag / verdieping: (J) Een huis heeft soms kamers op elkaar met een trap ertussen.
 • De voorzijde: (K) De kant bij de straat.
 • De achterzijde: De kant die niet bij de straat is.

 • De parkeergelegenheid: Plaats waar je jouw auto kunt zetten.
 • Openbaar parkeren: Je kunt gewoon een plaats kiezen voor je auto en hoeft niet te betalen.
 • Per direct beschikbaar: Je kunt er gelijk gaan wonen. Je hoeft niet te wachten.
 • De huurprijs: Wat je per maand moet betalen voor het huis.
 • De waarborgsom: Geld dat je soms vooraf betaald zodat ze zeker weten dat je er komt wonen.
 • De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd: Een contract met geen einddatum. Je kunt er lang blijven wonen.
 • Aangeboden sinds …: Hij staat op internet of in de krant sinds … datum
 • De nieuwbouw: Een huis dat pas gebouwd is. Er heeft nog niemand in gewoond.
 • Het bouwjaar: Jaar waarin het huis is gebouwd.
 • : Een vierkante meter. Lengte x breedte.
 • /mnd: per maand
 • Gelegen op het noorden / oosten / zuiden / westen: In welke richting het huis of de tuin ligt. Op het zuiden heb je meestal veel zon.
 • De voorziening: Extra`s in het huis zoals een lift.
 • De ligging: Of het huis dichtbij of ver weg is van scholen en winkels.
 • Isolatie: Als er dubbel glas en extra dikke muren zijn, zodat de warmte binnenblijft is het niet duur aan energie.
 • Inpandig: Een ruimte die in het gebouw zit zoals een berging.
 • De servicekosten: Geld dat je betaalt voor het schoonmaken van de trap, de lift of kleine reparaties in de gedeelde ruimtes.
>>> Praten met een verhuurder

Vragen en zinnen om te praten met de verhuurder:

 • Ik heb uw advertentie in de krant / op het internet gezien.
 • Het lijkt me een heel mooi huis.
 • Ik wil hem graag bezichtigen. (Dat betekent: kijken in het huis.)
 • Zou ik een afspraak met u kunnen maken?
 • Wanneer heeft u tijd?
 • Wat is de huur per maand?
 • Staan er al meubels in het huis?
 • Vanaf wanneer is het te huur?
 • Wat is het voorschot / de waarborgom?
 • Wat heeft u voor papieren van mij nodig?
Verhuizen

Als je het contract voor een nieuw huis hebt getekend ga je verhuizen. Je gaat van het ene huis naar het andere huis.

Je moet het volgende regelen:

 • Zeg de huur op van het oude huis.
 • Meld je aan in de nieuwe gemeente binnen 5 dagen.
 • Bel vooraf met water, gas, licht, internet, bellen en televisie om door te geven dat je gaat verhuizen.
 • Zorg dat je opstal- en inboedelverzekering als je die hebt, op je nieuwe adres komen. (lees hier beneden meer over.)
 • Regel huurtoeslag voor het nieuwe huis. (lees hier beneden meer over.)
 • Regel een parkeervergunning bij de gemeente als je een auto hebt zodat je goedkoop kan parkeren.
 • Geef aan iedereen je nieuwe adres door. (familie, vrienden, werk, huisarts, tandarts, zorgverzekering, bank, school van jezelf of de kinderen, DUO en de Belastingdienst)
 • Bij PostNL kun je zorgen dat ze alle post die nog verstuurd wordt naar je oude adres doorsturen naar je nieuwe adres. Kijk hier: https://www.postnl.nl/ontvangen/doorsturen-en-bewaren/verhuisservice/#s_7799
 • Praat met je werkgever of je vrij kunt krijgen of verhuis in het weekend.
 • Maak een foto van de meters voor water, gas en licht met de datum op een krant erbij. Vul de meterkaarten in van het oude en het nieuwe huis. (Lees hier beneden meer over.)
 • Sluit water, licht en gas af en pak alles in. Het is tijd om te gaan.

Kijk voor meer tips op: https://www.verhuizenkunjezelf.nl/

Hieronder vind je een voorbeeldkaart voor een verhuizing.

Verhuizen

Beste …………….,

Wij zijn verhuisd op 3 november!

We wonen op:
Boomstraat 9
2040 ZK Amsterdam

Kom je binnenkort langs voor koffie?
Je kunt ons bereiken op: 06-1123579

Groetjes,
…………………….

De huurtoeslag

Als je niet genoeg geld hebt om het huis te betalen, kan je via de Belastingdienst huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag is een klein beetje geld dat je per maand krijgt om de huur mee te betalen. Vluchtelingenwerk kan je helpen met het aanvragen. Als je daar niet naartoe kan, kan ook Buurtwerk of het Sociale Wijkteam je helpen. Let op: Als je verhuist, meer geld gaat verdienen of je familie komt naar Nederland moet je dat altijd doorgeven aan de Belastingdienst. Misschien krijg je dan meer of minder huurtoeslag. Als je het niet op tijd doorgeeft moet je in het nieuwe jaar soms heel veel geld terugbetalen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/ of 0800-0543

De reparatie van een huurhuis

Bij een nieuw huis betaal je soms een waarborgsom. Dat is vaak één maand extra huur zodat ze zeker weten dat je het echt gaat huren. Je betaalt ook servicekosten. Dat is geld waarmee ze de trap en hal schoonmaken en kleine reparaties doen zoals een kapotte lamp in de lift.

Als er iets kapot is in je huurhuis, bel je vaak met de verhuurder of de woningbouwvereniging. Het bedrijf waar je jouw huis van huurt. Je vraagt om hulp bij een reparatie. Die geven ze je soms wel en soms niet.

Alles wat je zelf verandert in het huis moet je ook zelf maken als het kapot gaat. Muren, vloer en plafond moet je vaak zelf schilderen en maken. Ook je spullen zoals je tv, laptop, bank, kleed, etc. moet je zelf beschermen tegen diefstal of schade. Diefstal betekent dat er iemand in je huis komt en spullen meeneemt die niet van hem zijn. Schade is iets dat valt, of dat door brand of harde regen kapotgaat.

Een inboedelverzekering kan je helpen bij diefstal of schade. Je betaalt daarvoor elke maand een klein beetje geld. Als er iets wordt meegenomen of kapotgaat krijg je wat geld terug. Deze verzekering is niet verplicht. Je mag er één nemen, maar het hoeft niet.

https://www.independer.nl/inboedelverzekering/intro.aspx
https://www.pricewise.nl/verzekeringen/inboedelverzekering/inboedelverzekering-vergelijken/

>>> Praten over een reparatie

Vragen en zinnen om te praten over een reparatie:

 • Hallo, met Amjad Hissam.
 • Ik wil u graag iets vragen.
 • Mijn wastafel / douche / ventilatie is kapot.
 • De buitenmuur / de raamkozijnen / het dak is beschadigd.
 • Ik heb lekkage. (Water komt binnen via het plafond of loopt over de vloer.)
 • Kunt u iets voor mij doen?
 • Wat moet ik doen?
 • Kunt u het repareren?
 • Waarom kunt u het niet repareren?
 • Wanneer kunt u langskomen?
 • Om hoe laat komt u langs?

Vragen en zinnen die je kunt gebruiken voor je inboedelverzekering.

 • Hallo, met Fatima Amada.
 • Ik wil u graag iets vragen.
 • Mijn .....  is kapot / beschadigd.
 • Er is water in gekomen. / Hij is gevallen. / Er is brand geweest.
 • Het gebeurde op 12 december.
 • Ik heb geen garantie. (Soms krijg je in het eerste of eerste twee jaar nog geld terug van de winkel als iets kapot gaat.)
 • Kunt u iets voor mij doen?
 • Moet ik een foto sturen?
 • Heb ik recht op een vergoeding?
 • Wat moet ik doen?
 • Dank u wel!
De huurcommissie

De huurcommissie helpt je bij problemen met je woningbouwvereniging of verhuurder. Zij kijken met je mee en helpen je met bemiddelen. Zo ben je niet alleen.

https://www.huurcommissie.nl/

>>> Praten met de huurcommissie

Vragen en zinnen om te praten met de huurcommissie:

 • Hallo, met Amjad Hissam.
 • Ik heb een probleem met de woningbouwvereniging / de verhuurder.
 • Mijn wastafel / douche / ventilatie is kapot.
 • De buitenmuur / de raamkozijnen / het dak is beschadigd.
 • Ik heb lekkage. (Water komt binnen via het plafond of loopt over de vloer.)
 • Zij willen mij hier niet mee helpen.
 • Kunnen jullie met mij meekijken?
 • Mijn adres is Hoofdweg 4, 3030AB Ananasstad.
 • Waar heb ik recht op?
 • Wat kan ik nu het beste doen?
Kopen

Als je een huis wil kopen kunnen deze sites je vaak goed helpen.

https://www.funda.nl/
https://www.jaap.nl/

Voor een huis heb je veel geld nodig. Mensen lenen hiervoor geld bij een bank. Dat noemen we een hypotheek. Zo`n hypotheek krijg je niet zomaar. Ze kijken naar je verblijfsdocument en ook naar je salaris. Het geld dat je elke maand krijgt voor je werk. Vaak kun je alleen met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een paspoort een hypotheek krijgen. Ook moet je een jaarcontract hebben op werk en het liefst een contract zonder einddatum.

Over een hypotheek betaal je rente. Je betaalt altijd iets meer terug dan je geleend hebt aan de bank. Die rente kun je via de Belastingdienst terugvragen. Daarvoor is een speciaal formulier.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/hypotheekrenteaftrek/

Het is moeilijk om de goede bank te vinden. De Hypotheker kijkt naar meerdere banken en zoekt voor jou de beste hypotheek. 

https://www.hypotheker.nl/

Als je echt een huis wil hebben en de bank of de Hypotheker hebben je precies gezegd hoeveel je kan lenen, dan kun je een bod doen. Een bod betekent dat je een geldbedrag noemt dat je wil betalen voor het huis. De verkoper weigert dit, accepteert dit of vraagt je om een nieuw bod. Bij weigeren mag je niet verder bieden. Bij accepteren heb je het huis gekocht. Bij een nieuw bod mag je nog een hoger geldbedrag noemen. Zo kan het heen en weer gaan tot je er samen uitkomt.

Soms bieden meer mensen tegelijk. Die met het hoogste geldbedrag krijgt dan het huis.

Als je het eens bent over het geldbedrag ga je naar een notaris. Een notaris maakt alle papieren klaar, de koopakte. Het huis komt op jouw naam. Dat wordt opgeschreven in een grote lijst, het Kadaster

https://www.notaris.nl/
https://www.kadaster.nl/
https://www.eigenhuis.nl/
https://www.eerste-koophuis.nl/stappenplan/de-koopakte-ondertekenen/

Je betaalt niet alleen je hypotheek, maar ook voor gas, licht, water, internet, televisie en bellen. Soms betaal je ook aan een VVE, vereniging van eigenaren. Dat is vaak als je in een flat woont met meerdere mensen. Door samen te werken kun je het dak maken als het kapot is of de buitenkant schilderen. Samen sta je sterker. Dat kost wel geld. Kopen kan zo heel duur worden.

De reparatie van een koophuis

Als je een huis koopt, moet je de reparaties vaak zelf betalen. Daarom ben je bij een koophuis verplicht om een opstalverzekering te hebben. Die verzekering helpt je als er brand of water in huis is. Daarnaast kun je een inboedelverzekering nemen. Die beschermt jouw spullen, zoals de televisie. De inboedelverzekering is niet verplicht.

https://www.independer.nl/opstalverzekering/intro.aspx
https://www.pricewise.nl/verzekeringen/opstalverzekering/opstalverzekering-vergelijken/

Bouwen

Als je zelf iets wil bouwen zoals een schuur of een grote boom wil weghalen uit de tuin, moet je dat vaak eerst vragen aan de gemeente. Je vraagt een vergunning aan. Dat is een officieel papier waarmee je iets mag weghalen of bouwen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen

Het water

Water wordt naar je huis gebracht door een waterleidingbedrijf. Je kunt niet kiezen bij wie je water neemt.

Je water wordt soms verdeelt in koud en warm water. Het warme water krijg je via een grote verwarming of ketel ergens buiten het huis. Je betaalt hiervoor apart aan Eneco.

Je betaalt voor water per maand.  Eén keer per jaar moet je de nummers doorgeven op de meter(s). Die meter herken je aan een paar dingen.

 • Er staat vaak KIWA op 
 • Er staat  op
 • En het heeft rode en zwarte cijfers.

Je hoeft alleen de zwarte cijfers door te geven. Er komen in veel huizen nieuwe digitale meters. Alle nummers zijn daar zwart. Dan geef je alles door aan de linkerkant van de komma. Bij een slimme meter gaat alles automatisch. Dan hoef je niets te doen. Met de cijfers maakt het waterleidingbedrijf een rekening, de jaarnota. Als je meer hebt gebruikt dan ze verwachtten moet je betalen. Als je minder hebt gebruikt krijg je geld terug.

Als je familie naar Nederland komt gebruik je meer water, gas en licht. Daarom moet je altijd bellen om te vragen of je alvast iets meer per maand kunt betalen. Anders moet je bij de jaarnota ineens heel veel extra geld betalen. Ook als je verhuist is het belangrijk dat je dat doorgeeft.

Maak altijd op de eerste en laatste dag in het huis een foto van de meter van gas, water en licht met de krant erbij waar de datum op te zien is. Zo heb je altijd bewijs. Het kan zijn dat ze het huis schoonmaken of verwarmen als jij er al niet meer woont en dan moet je ineens extra geld betalen. Die foto helpt je.

Geen of teveel water

Als er geen water uit de kraan komt kun je hier kijken of er een probleem in de straat is:

https://waterstoring.nl/

Als je geen warm water hebt, kan het ook aan je boiler of ketel in huis liggen. Dan ligt het eraan van wie je dit huurt. Is dat van de huiseigenaar of misschien van de energiemaatschappij? Dan moet je vaak met een ander nummer bellen. Als het water niet wegloopt kun je proberen om het zelf op te lossen of je kunt er een loodgieter voor bellen.

https://www.youtube.com/watch?v=hDCMnPDFftE

Het gas & het licht

Gas en licht krijg je vaak van een ander bedrijf dan het water. We noemen dit bedrijf de energiemaatschappij. Niet elk huis heeft gas. Gas is wat je gebruikt om op te koken. Het geeft een blauwe kleur onder je pannen. Soms heb je alleen elektriciteit. Dat gebruik je voor licht, televisie en soms voor het koken. Je herkent de meters aan het volgende:

Op de gasmeter staat

 • G4
 • en het heeft een paar rode cijfers en een paar zwarte cijfers. Je hoeft alleen de zwarte cijfers door te geven. Ook hier zijn er soms digitale meters met enkel zwarte cijfers. Dan geef je alleen de cijfers links voor de komma door. Bij een slimme meter hoef je zelf niks te doen. Alles gaat automatisch.

Op de meter van de elektriciteit staat:

 • kWh

Hier heb je soms één en soms twee meters van. Vroeger wilden ze niet dat alle mensen op hetzelfde moment stroom gebruikten. Er was een piek en een daltarief.

In de week als ook alle grote bedrijven open waren, werd er veel energie verbruikt. Zeker in de fabrieken en bedrijven met veel computers hadden we een piek. De energiemaatschappij wilde liever niet dat je in je eigen huis dan ook energie gebruikte en maakte de stroom extra duur.

In het dal, dat vaak laat in de avond was en in het weekend, kon je goedkoper stroom gebruiken. Dan gebruikten grote bedrijven geen stroom en was er een laag gebruik. Veel mensen gebruikten hun wasmachine alleen in het weekend. Nu zijn de elektriciteitdraden zo sterk dat piek en dal niet nodig meer is. Daarom is het verschil in prijs niet groot meer.

In veel huizen zijn er nog wel twee tellers. Een teller is het stuk waar de cijfers draaien op je meter. Je kunt controleren of je beide meters nog gebruikt door te kijken welke teller loopt in het weekend en welke teller loopt op een dag in het midden van de week. Zijn dat verschillende tellers? Dan betaal je in het weekend en laat in de avond minder. Loopt er maar één meter? Dan heb je altijd hetzelfde bedrag dat je moet betalen. 

Let goed op bij het doorgeven van de meterstanden. Hier moet je soms wel en soms niet de cijfers achter de komma doorgeven. Kijk goed op de meter en de kaart. Soms staat er I/II, T1/T2, boven/onder, links/rechts. Bel voor de zekerheid de eerste keer met je energiemaatschappij zodat je het niet verkeerd invult. Zij kunnen je veel meer informatie geven.

Een voorbeeld van een ingevulde meterstandenkaart zie je hieronder:

 Je krijgt daarna net als bij water een jaarnota. Dat ziet er als volgt uit:

Het belangrijkste op die rekening is of je extra moet betalen of geld terugkrijgt. Als je heel veel in één keer moet betalen kun je bellen met de energiemaatschappij om te vragen of je het in kleine beetjes mag betalen. Dat heet een betalingsregeling.

Vaak gaat het geld automatisch van je rekening. Soms zit er een geel papier bij die je moet betalen, de acceptgiro. Je kunt het geld zelf online betalen of de acceptgiro invullen. Je ziet hieronder een voorbeeld hoe je dat doet.

>>> Praten met de energiemaatschappij

Vragen en zinnen voor de energiemaatschappij:

 • Halllo, mijn naam is Amira Fadia.
 • Ik woon op Tomaatstraat 3, 3030 XR Rotterdam
 • Mijn klantnummer is 23760093 (Die staat vaak rechtsboven op brieven van je energiemaatschappij.)

Vragen en zinnen over de meterstanden(kaart):

 • Ik woon net in dit huis.
 • Ik wil weten hoe ik de meterstand moet doorgeven.
 • Ik begrijp de meterstandenkaart niet.
 • Kun jij me helpen? 

Vragen en zinnnen over de jaarnota en een betalingsregeling:

 • Ik wil graag weten waarom ik extra moet betalen op de jaarnota.
 • Ik wil graag weten waarom ik geld terugkrijg op de jaarnota.
 • Ik begrijp de jaarnota niet.
 • Ik wil graag een betalingsregeling.
 • Ik kan het niet in één keer betalen.
 • Ik wil graag in 10 termijnen betalen.
 • Ik heb een vraag.
 • Hoe moet ik mijn (jaar)nota betalen?

 

 • Ik heb een klacht. Ik ben niet blij.
 • Ik wil mijn contract stoppen.
 • Ik wil een contract bij jullie.
Geen gas of licht

Als er geen gas of licht in huis is, kun je met onderstaand nummer bellen om te kijken of er een probleem is in de hele straat:

0800 9009 / https://www.gasenstroomstoringen.nl/  

Als het gas of stroom alleen in jouw huis niet werkt kun je kijken waardoor het komt. Kom niet zelf aan de draden in de kast! Laat dat alleen doen door een elektricien die daarvoor naar school is geweest. Het enige wat je kunt doen als je geen licht hebt is controleren of alle zekeringen het nog doen. Misschien heb je een apparaat in de stroom gedaan die zorgt dat alle lichten ineens uitgaan. Dan moet je dat apparaat direct uit het stopcontact halen en wegdoen. Die is heel gevaarlijk. Je kunt het licht weer terugbrengen door:

Een zekering is vaak een ronde witte bol in de meterkast. In die bol is een klein raampje. Als de zekering kapot is springt er een klein stukje ijzer uit en ligt dat onderin het glazen raampje. Doe de stroom eerst helemaal uit! Haal de zekering voorzichtig uit de kast. Houd hem naast je oor en schud hem heen en weer. Hoor je een zacht geluid? Dan is hij kapot. Je kunt in een bouwwinkel een nieuwe kopen.

De nieuwste zekering ziet er anders uit. Dat is een rand die je omhoog en omlaag kunt doen. Als alle randen hetzelfde staan doet alles het meestal weer. Soms is ook de aardlekschakelaar uit. Dat is vaak een grote knop op de meterkast die zorgt dat er geen brand ontstaat. Die stuurt de elektriciteit zo de grond in. Soms moet je ook die knop terugdraaien of indrukken om weer stroom in huis te krijgen. Als je dat beiden doet, is het probleem vaak opgelost.

https://www.youtube.com/watch?v=50RI3_QEXTo  

Pas op met verkopers

Pas op met verkopers in de Mediamarkt, aan de deur en aan de telefoon. Ze bieden je vaak korting op je tv of koelkast in ruil voor een andere energiemaatschappij. Het lijkt een goede koop. Je betaalt na een jaar zoveel voor gas en licht dat je je korting en zelfs nog meer moet betalen. Wissel dus nooit zomaar van energiemaatschappij. Wees voorzichtig. Controleer op sites zoals deze wat voor jou het goedkoopste is. Je kunt een contract kiezen voor 1, 3 of 5 jaar. Kijk goed.

https://www.gaslicht.com/energievergelijker

Overstappen

Als je overstapt van de ene naar de andere energiemaatschappij gaat dat zo.

 • Je meldt je bij een ander aan. Die maakt een nieuw contract.
 • Je nog 14 dagen tijd om na te denken of je het echt wilt. Als je niks doet gaat het contract beginnen.
 • Je geeft de meterstanden door aan je nieuwe leverancier. Maak een foto met de krant erbij voor jezelf! Als je een nieuwe slimme meter hebt gaat alles vanzelf. Dan hoef je niets te doen.
 • Je krijgt van de oude maatschappij een jaarnota. Vaak moet je wat betalen. Ook het eerste maandbedrag van de nieuwe maatschappij gaat van je rekening. Dit is een dure maand.

Je zit nu bij de nieuwe maatschappij. Je merkt de korting pas bij de volgende jaarnota.

Het internet, de televisie & de telefonie

Voor internet, televisie en bellen kun je een contract afsluiten, een abonnement. Bij internet is het vooral belangrijk wat de snelheid is van je internet. Wil je veel downloaden, uploaden, films kijken en online gamen? Dan heb je veel MB nodig.

Let op: Misschien dat het bedrijf waar je internet van krijgt je veel MB stuurt. Als de draden in huis oud zijn, is je internet toch langzaam. Neem dan niet een heel duur abonnement.

Bij televisie moet je even goed uitzoeken welke zenders je krijgt. Wil je ook buitenlandse zenders in jouw eigen taal ontvangen? Kijk dan goed naar het pakket. 

Ook bij bellen is het belangrijk dat je goed kijkt hoe duur het is om naar het buitenland te bellen. Meestal is er bij je telefoon een deel voor internet en een deel voor het bellen. Wat doe je het meeste?

https://www.internetvergelijk.nl/
https://www.bellen.com/

>>> Praten over televisie, internet en bellen

Vragen en zinnen over televisie, internet en bellen:

 • Ik wil graag een contract bij jullie voor ….internet / bellen / televisie?
 • Hoeveel betaal ik per maand voor ….internet / bellen / televisie?
 • Hoe duur is het bellen per minuut?
 • Hoe duur is het bellen per minuut naar het buitenland?
 • Welke zenders krijg ik?
 • Hoeveel MB per seconde krijg ik?
 • Wanneer gaat mijn contract in?
 • Wanneer kan ik mijn internet / telefoon / televisie gebruiken?
 • Kan ik mijn oude nummer houden?
 • Blijft mijn maandbedrag het hele jaar hetzelfde?
Energie besparen

Veel energie gebruiken is slecht voor de natuur. Ook kost het vaak veel geld. Met een paar tips kun je veel energie besparen. Dat doe je door de verwarming niet te hoog zetten, maar gewoon warmere kleren aandoen als het koud is. Ook als je weggaat kun je de verwarming beter uitdoen. De muren kun je extra warm maken door te isoleren. Dan doen ze er een soort deken tussen zodat de warmte niet weg kan. Ook dubbel glas kan helpen. Verder helpt het als je apparaten niet altijd in het stopcontact laat zitten. Als je mobiel is opgeladen haal je de oplader eruit. Was niet met een halve was en droog de was op het balkon of in de tuin en niet in een droger. Kijk voor veel meer tips op:

https://www.zelfenergiebesparen.nl/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/slimme-bespaartips/
https://www.klimaatgids.nl/energieverbruik/101-tips-om-energie-te-besparen
https://www.netinnederland.nl/informatie/dossiers/overzicht/energiebesparing.html
https://www.energielabel.nl/woningen

Het afval

Alles wat je weggooit noemen we afval. In Nederland proberen we het afval te delen in groepen. Zo kunnen we het nog eens gebruiken en dat is beter voor mens en dier. We hebben klein afval en grofvuil. Grofvuil is wat je weggooit na een verhuizing. Dat past niet in je afvalbak. Dat zijn stenen, hout en een hele vloer. Die breng je naar een milieupark. Dat is een plaats in de buurt waar ze al het grote afval delen, opnieuw gebruiken of verbranden. Je kunt daar met de auto naartoe of je kunt ook bellen met de gemeente of ze het grofvuil voor je kunnen ophalen.

Klein afval is wat je dagelijks in huis hebt. Daarvoor heb je meestal een zwarte afvalbak en soms ook een blauwe en een groene. Blauw is voor papier. Groen (GFT) is voor groente, fruit en tuin. Zwart is voor de rest. Meestal krijg je een rooster van de gemeente wanneer ze welke bak leegmaken. Kijk goed wanneer je welke bak buiten moet zetten. Een afvalbak trekt muizen en vogels aan. Als je het op de verkeerde dag buiten zet moet je veel geld betalen, een boete.

Zo`n rooster ziet er zo uit:

In dit voorbeeld komen ze de groene bak voor (GFT) groente fruit en tuin elke maandag leegmaken. Dan mag je hem zondagavond al bij de straat zetten. De blauwe bak voor papier legen ze hier niet elke week, maar één keer in de twee weken. De zwarte bak is elke donderdag. En een keer in de twee weken zetten ze hier ook oranje zakken buiten met plastic. Soms delen ze in de wijk zakken uit voor het plastic. Dat is niet in elke wijk. Kijk daarom goed op jouw eigen rooster wanneer je wat moet doen. Je mag de avond voordat de gemeente de bak leegmaakt hem al buiten zetten. Niet eerder.

Soms heb je in de straat alleen één grote bak voor alle huizen tegelijk. Daar moet alles bij elkaar. Daar kun je het groen of papier niet apart doen.

Vaak heb je in de buurt ook een afvalbak voor glas. Glas zijn flessen, glazen, bekers en meer. Je moet even kijken waar die in jouw wijk staat. Er staat daar vaak ook een afvalbak voor kleding. Jassen, truien en broeken worden verstuurd naar andere landen.

Batterijen, lampjes en een toner kun je inleveren in een bak voor KCA, klein chemisch afval. Vaak staat deze in een bouwwinkel zoals de Gamma of de Praxis. Medicijnen die je niet gebruikt kun je inleveren bij de apotheek.

Je mag niet alles door de gootsteen, de wc of een put buiten gooien. Dan wordt het drinkwater vies en kunnen we heel ziek worden. Ook hier moet je veel geld betalen als je het niet goed doet. Op de site hieronder kun je controleren wat wel en niet mag:

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
http://www.samenhalenwealleseruit.nl/bij-mij-thuis/hoe-werkt-het-2/scheidingswijzer/
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/

Kijk ook goed naar de plaatjes die er op het product staan.

Als er een van deze plaatjes opstaat is het product gevaarlijk. Er kan brand van komen of het is slecht voor je gezondheid. Je moet extra goed opletten waar je het bewaart en hoe je het weggooit. Soms staat er ook op waar je het kunt inleveren.

https://royalbrinkman.nl/kennisbank-gewasverzorging/gevarensymbolen-clp-pictogrammen

>>> Praten over het ophalen van afval / grofvuil

Vragen en zinnen over het ophalen van afval / grofvuil:

 • Hallo, met Ezra Sophia.
 • Ik wil graag een afspraak maken om het grofvuil op te halen.
 • Ik heb een tafel, twee stoelen en een kleed.
 • Wanneer kunt u dat ophalen?
 • Wanneer mag ik het buiten zetten?
 • Hoe laat mag ik het buiten zetten?
 • Waar moet ik het zetten?
 • Hoe laat komt u het ophalen?
De gemeentelijke belasting

De gemeente zorgt dat het afval wordt opgehaald en opnieuw gebruikt. Ze zorgen ook dat het water schoon blijft en regelen dat jouw wc leegloopt. Daarom betaal je belasting voor riool, afvalstoffen en waterschap. Als je geen huis huurt, maar er één gekocht hebt, betaal je zelfs nog een extra belasting, de OZB. Eén keer per jaar krijg je een rekening die je moet betalen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/welke-belastingen-heft-de-gemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onroerendezaakbelasting

Als je dat niet in één keer kunt betalen, kun je vragen of je het in een paar keer mag betalen. Je vraagt dan om een betalingsregeling bij jouw gemeente. Als je echt heel weinig geld hebt hoef je het soms helemaal niet te betalen. Dat heet kwijtschelding. Daarover staat vaak meer in de brief van de gemeente of hieronder:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-kwijtschelding-van-gemeentelijke-belastingen

De buren

In Nederland leven we veel in huis. Voor mensen die nieuw in Nederland zijn valt het op dat we om 6 uur altijd binnen zijn. We kennen in een dorp meestal wel onze buren. Daar zeggen we op straat vaak hallo tegen. In een stad kennen we de buren vaak niet. Op straat zeggen we dan geen hallo.

Als je nieuw bent, bel je vaak bij de buren aan om je voor te stellen. Ook nodigen we elkaar soms uit om samen koffie te drinken, maar dat hoeft niet.

Als je een feestje geeft, is het slim om dat de buren vooraf te zeggen. Dan weten ze dat er harde muziek en praten is die avond. Als je in een flat woont met veel buren kun je ook een briefje bij de deur hangen.

Overlast

Beste buren,

Op maandag 9 januari geef ik een feestje van 9 tot 11 uur.
Er is muziek en dans. Mogelijk hoort u ons die avond.
Excuses hiervoor en dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Hassan Ibrahim,  nr. 4

Als de buren een baby hebben gekregen, gaan trouwen of er is iemand ziek of dood dan kun je een kaartje sturen. Hieronder zie je voorbeelden.

Verjaardag

Beste ……………,

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Ik wens je veel liefde en geluk voor het nieuw jaar.

Groetjes,
……………….

 

Trouwen

Beste …………… en ………………..,

Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Ik wens jullie veel geluk samen.

Groetjes,
………………….

 

Ziekte

Beste ……………….,

Wat vervelend dat je ziek bent!
Ik wens je veel sterkte en beterschap.

Groetjes,
………………..

 

Overlijden

Beste ……………….,

Gecondoleerd.
Ik wens je veel kracht toe in deze moeilijke tijd.

Groetjes,
………………….

>>> Praten met de buren

Vragen en zinnen over voorstellen aan de buren:

“Ik ben Hassan. Ik woon op nummer 4. Ik wil mij graag voorstellen.
Wilt u maandag koffie bij mij drinken?”

Vragen voor bij de koffie:

Hoe lang woont u al hier?
Wat is er leuk aan deze buurt?
Woont u alleen of met uw familie?
Heeft u kinderen?
Heeft u huisdieren?
Waar vind ik het winkelcentrum/ de bibliotheek/ het zwembad?
Wat zijn uw hobby’s? Doet u aan sport?

Zinnen voor bij de koffie:

Ik heet …..
Ik kom uit …..
Ik woon …. jaar in Nederland.
Ik woon hier met mijn familie.
Ik heb …. kinderen.
Ik houd van koken / tekenen / zingen / voetbal / zwemmen …..
In …… werkte ik als kapper / timmerman / bakker …………
Ik werk bij ……..(naam bedrijf)……..

Zinnen over het geven van een feest:

“Ik ben Hassan. Ik woon op nummer 4. Maandag hebben wij een feestje van 9 tot 11 uur. U bent welkom. Er is misschien harde muziek. Excuus. We doen ons best om het niet te laat te maken.”

De overlast

Als je zelf last hebt van de buren kun je dat eerst met de buren bespreken. Vertel hen dat je last hebt van de harde muziek / de geur….. Misschien weten ze niet dat je het zo hard kunt horen of ruiken. Als ze niets doen, kun je bellen met de politie. Zeker als het laat in de avond is. Na 11 uur mag je geen harde muziek meer horen. Als er vaak problemen zijn kun je het ook melden bij de woningbouwvereniging of verhuurder en de gemeente.

Als jij en de buren ruzie krijgen, dan kan buurtbemiddeling je soms helpen. Die gaat met jullie allebei praten en zoekt naar een oplossing. Kijk op de site van jouw gemeente voor meer informatie.

https://hetccv.nl/onderwerpen/buurtbemiddeling/buurtbemiddeling-in-nederland/ of 030 – 7516700

>>> Praten over overlast

Vragen en zinnen over overlast:

 • Wat voor overlast is het? Hard geluid, vieze geur, …..
 • Wie zorgt er voor overlast? De buren
 • Wanneer heeft u overlast gehad? Op maandag 10 april.
 • Wat is de locatie? Kersstraat 10, 2040 JG Amstelveen
 • Waar woont u? Kersstraat 12, 2040 JG Amstelveen
 • Heeft u met de buren gesproken? Ja / nee, ………………..
112 bij brand

We hadden het eerder al over hoe belangrijk het is om je huis en spullen goed te beschermen. Dat kan met een inboedelverzekering.

Als er vuur of brand in huis is kun je het beste bellen met 112. Zij kunnen gelijk de brandweer naar je toe sturen. Wat er gebeurt nadat je belt zie je hier:

https://www.brandweer.nl/media/10376/infographic_vanmeldingtotterplaatse.pdf

Je mag 112 alleen bellen bij nood, niet voor gewone vragen. Dan kijk je op:

https://www.brandweer.nl/ Je vindt hier hele goede folders
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/folders-brandveiligheid om te controleren of jouw huis veilig is. Deze zijn ook in het Engels, Arabisch, Turks en Pools.

In een groot gebouw hangen er vaak borden die je helpen de weg te vinden naar buiten. Deze zijn groen. Kijk eens in jouw eigen gebouw of je die kunt vinden. Wat is voor jou de snelste weg naar buiten?

Er zijn ook rode borden die je vertellen waar je een brandslang of brandblusser (een slang of fles om het vuur mee uit te doen) kunt vinden. Op het derde plaatje zie je het bordje voor een ladder (trap). Die kun je gebruiken als de lift het niet meer doet.

Vaak hangen er in grote gebouwen ook een brandalarm en een watersysteem. Een brandalarm maakt veel geluid als er rook in komt. In veel landen betekent dat geluid, dat je onder de tafel moet gaan zitten. Dat is in Nederland niet zo. Als je een alarm hoort moet je snel naar buiten.

Je kunt dit ook in je eigen huis hangen. Dat is helemaal niet duur. Er zijn twee alarmen die je kunt kopen voor in huis.

 • Een brandalarm van de Gamma / Praxis / Action die je precies vertelt als er teveel rook in huis is. Het geluid maakt je wakker als je slaapt en kan je leven redden.
 • Als je een ketel/geiser in huis hebt moet je ook een CO-melder in huis hangen. Uit de ketel die voor warmte zorgt kan een gevaarlijke lucht komen die je kan doden door het in te ademen, koolmonoxide. Deze CO-melder waarschuwt je op tijd als er teveel van deze lucht in huis hangt.

>>> Bellen met 112 bij brand

Vragen en zinnen voor wie belt met 112: 

 • Wat is er aan de hand? Er is brand in mijn huis.
 • Is er iemand gewond? Nee. We zijn allemaal buiten.
 • Waar bent u nu? Ik ben bij de Bessenstraat 18, 3030 LM in Assen.
 • We sturen iemand naar u toe. Wilt u wachten bij de Bessenstraat 1? Ja!
112 bij inbraak

Als er iemand in je huis is die je spullen wil meenemen noemen we dat een inbreker. Bij een inbraak kun je het beste bellen met 112. Zij kunnen de politie naar je toe sturen. Ook hier, alleen bellen bij nood. Voor andere vragen bel je de politie via 0900-8844.

Als je even weggaat is het belangrijk dat je de deur op slot doet, de ramen dicht en het licht aan. Voor meer informatie kijk je op:

https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XMuvts_ANec

>>> Bellen met 112 bij inbraak

Vragen en zinnen voor wie belt met 112:

 • Wat is er aan de hand? Er is iemand in mijn huis. Er is iemand in mijn huis geweest.
 • Zijn er spullen weg? Ja, mijn televisie is gestolen.
 • Weet u hoeveel mensen er bij u binnen zijn? Ik denk drie mensen.
 • Waar bent u nu? Ik ben in de slaapkamer op de Bessenstraat 18, 3030 LM in Assen.
 • Wij zijn er nog meer binnen? Ik ben alleen thuis. / Ik ben samen met mijn vrouw en kinderen.
 • Kunt u via de slaapkamer naar buiten? Ja.
 • We sturen iemand naar u toe. Wilt u wachten bij de Bessenstraat 1? Dan kunt u de politie uw sleutels geven. Ok! Ik wacht.
Geen veilig thuis

Als het thuis niet meer veilig voor je is, omdat er problemen zijn binnen je familie kunnen deze mensen je helpen.

De politie. In Nederland is dat heel anders dan in veel andere landen. Zij zijn te vertrouwen en ze kunnen je vaak goed adviseren.

https://www.politie.nl/  of 0900-8844. En bij spoed ook 112.

Ook Vluchtelingenwerk kan soms wat voor je doen. https://www.vluchtelingenwerk.nl/

Als Vluchtelingenwerk je niet (langer meer) kan helpen omdat je al lang in Nederland bent, dan kan het Sociale wijkteam of Veilig Thuis je helpen. Zoek op google op “sociale wijkteam (jouw woonplaats)” om de dichtstbijzijnde locatie te vinden of bel 0800-2000

We hebben in Nederland ook blijf-van-mijn-lijfhuizen. Dat zijn huizen op een onbekend adres waar je tijdelijk kunt blijven als je bang bent voor je leven. Je kunt alleen naar een blijf-van-mijn-lijfhuis als je eerst praat met de politie, aangifte doet. De politie kan je er dan naartoe brengen.

Als je eerst meer informatie wil kan je eens bellen met Veilig Thuis 0800-2000 of Arosa 010-8200840. Je kunt ook praten met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt 0800-3200032.

https://www.vooreenveiligthuis.nl/
https://www.huiselijkgeweld.nl/
http://stichtingkezban.nl/
http://www.trouwentegenjewil.nl/
https://www.slachtofferwijzer.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld
http://www.opvangatlas.nl/
https://www.stichtingzijweg.nl/
https://www.wecan.nl/
En speciaal voor Marokkaanse vrouwen https://mvvn.nl/

Als je via gezinshereniging in Nederland bent gekomen en je wil weg bij je partner, is dat heel moeilijk als je een verblijfsvergunning hebt die aan je partner vastzit. Daarom is het slim om altijd je eigen verblijfsvergunning aan te vragen. Je weet nooit hoe het leven loopt. Zeker als je elkaar lang niet gezien hebt kan er veel veranderd zijn. Je moet dan soms langer in een AZC blijven, maar bent daarna wel vrijer als het niet goed gaat tussen jou en jouw partner.

Je hebt een afhankelijke verblijfsvergunning en bent korter dan 3 jaar in Nederland? Dan kan het zijn, dat je weer terug moet naar het AZC. Dan gaan ze opnieuw kijken of je recht hebt om in Nederland te blijven.

http://www.veiligthuisflevoland.nl/sites/default/files/Brochuren%20afhankelijke%20verblijfsvergunning.pdf 

Daar kan de IND en Veilig Thuis je ook meer over vertellen.  https://ind.nl/ en https://veiligthuis.nl/

Geen huis

Als je geen plek hebt om te slapen, omdat je de huur niet betaald hebt of je bent eruit gezet dan kan je tijdelijk wonen bij het Leger des Heils. Daar kan je voor een paar euro slapen en douchen.

https://www.legerdesheils.nl/ of 036-5398111

Soms is de oplossing, tijdelijk slapen bij vrienden. Pas op dat je daarbij niet over de grens naar Duitsland of België gaat! Je mag met een tijdelijke verblijfsvergunning Nederland niet verlaten. Daar moet je eerst over praten met de Sociale Dienst en de IND.

Een dichte deur

Je bent je sleutel vergeten. De deur is dicht en je kan niet naar binnen. Je kunt proberen of je hem zelf open krijgt met flipperen:

https://www.youtube.com/watch?v=vASfe8GplOs
https://www.youtube.com/watch?v=9QAeSEYpkgI

Als dat niet gaat heb je echt een slotenmaker nodig. Niet alle slotenmakers zijn eerlijk. Een slotenmaker kan soms heel veel geld rekenen van 200-1.000 euro voor het openmaken van je deur. Pas op met slechte slotenmakers! Lees eerst goed de site van een slotenmaker en spreek van tevoren af hoeveel alles kost.

Terug naar huis

Als je binnen vijf jaar weer terug wil naar jouw geboortelan,d kun je het beste praten met de IND en het IOM, Internationale Organisatie voor Migratie

http://www.iom-nederland.nl/nl/ 

Blijven na 5 jaar

Als je na 5 jaar geslaagd bent voor je inburgeringsexamen en een betaalde baan hebt waarbij je genoeg geld verdient kun je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Daarmee hoef je niet meer elke vijf jaar te verlengen. Let op: Dit kost wel geld!

https://ind.nl/onbepaalde-tijd/Paginas/Asiel-onbepaalde-tijd.aspx

Je kunt er ook voor kiezen om echt helemaal Nederlander te worden. Dat heet naturaliseren. Dit vraag je allebei aan bij de IND.

https://ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Naturalisatie.aspx
https://ind.nl/Formulieren/5013.pdf

Belangrijke telefoonnummers
 • Politie / Brandweer / Ambulance bij nood 112
 • AIVM / Politie 0900-8844
 • IND 088-0430430
 • COA 088-7157000
 • Raad voor rechtsbijstand 088-7871000
 • Rijksoverheid / DT&V / Huurcommissie 1400
 • Take Care BnB 06-11184409
 • Nidos 088-5011200
 • Vluchtelingenwerk 020-3467200
 • Voedselbank 088-5435435
 • Belastingdienst 0800-0543
 • Storing gas en licht 0800-9009
 • CCV, buurtbemiddeling 030 – 7516700
 • Veilig Thuis 0800-2000
 • Arosa 010-8200840.
 • Lotgenoten geweld thuis 0800-3200032.
 • Leger des Heils 036-5398111
Belangrijke websites
Belangrijke woorden
 Nederlands Engels Arabisch Tigrinya
de AVIM, Vreemdelingenpolitie Foreign police
de asielaanvraag Asylum application
de IND, Immigratie en Naturalisatiedienst Immigration and Naturalisation Service
het geboorteland Country of birth
het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Central Agency for the Reception of Asylum Seekers
het POL, het opvangcentrum Process reception centre
het medische onderzoek Medical examination
de advocaat Lawyer
de uitslag Decision
de DT&V, Dienst Terugkeer & Vertrek Repatriation and Departure Service
het AZC, asielzoekerscentrum Asylum seekers’ centre
de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Residence permit for a fixed period
de Verlengde Asielprocedure Extended Asylum Procedure
de Take Care BnB Take Care BnB
de Stichting Nidos Nidos
de BRP, Basisregistratie personen Personal Records Database
de verblijfsdocument Asylum residence permit
de zorgpas Health insurance card
de handtekening Signature
het water Water
het Vluchtelingenwerk Dutch Council for Refugees
de Sociale Dienst Social Service
het gas Gas
het licht / de stroom / de elektriciteit Light / Electricity
de televisie Television
het internet Internet
de telefonie Telephone
de uitkering Social assistence
de Voedselbank Foodbank
de kringloopwinkel Thrift store
tweedehands Second-hand, used
de gezinshereniging Family Reunification
huren To rent
kopen To buy
de vrije sector Private sector
de makelaar Real estate agent
hospiteren  –
de sociale huur Social renting / housing
de wachtlijst Waiting list
het uitreksel uit het BRP Proof of registration
de urgentieverklaring Urgent procedure
antikraak Anti-squatting
tijdelijk Temporary
het risico Risk
de advertentie Ad, advertisement
het appartement Apartment
het vrijstaande huis Detached house
de eensgezinswoning Single-family home
de studentenkamer Student room
de studio Studio apartment
de zolder Attic
de slaapkamer Bedroom
de woonkamer Living room
de keuken Kitchen
de badkamer Bathroom
de douche Shower
het ligbad Bathtub
het toilet Toilet
de hal / de gang Hallway / Corridor
de tuin Garden
het terras Patio
het balkon Balcony
de berging Pantry
de schuur Shed
de woonlaag / de verdieping Story / Floor
de voorzijde Front side
de achterzijde Back side
de parkeergelegenheid Parking space
openbaar parkeren Public parking
per direct beschikbaar Immediately available
de huurprijs Rental price
de waarborgsom Guarantee deposit
de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd Rental agreement for an indefinite period
aangeboden sinds … Offered .. since
de nieuwbouw New building
het bouwjaar Date of construction
m3 Cubic metre
/mnd: Monthly
gelegen op het noorden / oosten / zuiden / westen Located on the north / east / south / west.
de voorziening Facility
de ligging Location / Position
de isolatie Insulation
inpandig Indoor
de servicekosten Service costs
verhuizen To move
de parkeervergunning Parking permit
de huurtoeslag Housing benefit / Rent allowance
de Belastingdienst Tax authority
de reparatie Repair
de woningbouwvereniging Housing association
het voorschot Prepayment
beschermen To protect
het diefstal Theft
de schade Damage
de inboedelverzekering Household insurance
verplicht Required
de huurcommissie Rent assessment commission
de hypotheek Mortgage
het salaris Salary
de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Residence permit for an indefinite duration
het jaarcontract Annual contract
de rente Interest
de Hypotheker Hypotheker
het bod Bid /offer
accepteren To accept
weigeren To refuse
de notaris Notary
de koopakte Sales document
het Kadaster Cadastral Agency
de VVE, vereniging van eigenaren Association of owners
de opstalverzekering Building insurance
de loodgieter Plumber
de elektricien Electrician
de vergunning Permit
het waterleidingbedrijf Water supply company
de meter Meter
de digitale meter Digital meter
de slimme meter Smart meter
de jaarnota Annual bill
het bewijs Proof
de energiemaatschappij Energy company
het piektarief Peak tariff
het daltarief Off-peak tariff
de teller Counter
de meterstandenkaart Meter reading card
de leveringskosten Delivery costs
de overheidsheffing Government tax
de netbeheerkosten Costs for the rent of the meter and the network who transport gas and electricity
het termijn Term / period
het termijnbedrag Monthly payment ammount
de betalingsregeling Payment arrangement
de acceptgiro Acceptance giro
het stopcontact Socket / outlet
de zekering Fuse
de aardlekschakelaar Residual-current device
overstappen To switch
het abonnement Subscription
MB MB
de zender Channel
energie besparen Save energy
de verwarming Heating
isoleren To insulate
het dubbele glas Double glazing
het afval Waste
het kleine afval Small volume waste
het grofvuil Bulky waste
het milieupark Waste and recycling station
de afvalbak Waste bin
het papier Paper
het GFT, groente, fruit en tuin. GFT biological waste
het restafval General waste
het rooster Scedule
het glas Glassware
de kleding Clothing
het KCA, klein chemisch afval. KCA, Small chemical waste
het medicijn Medicine
de apotheek Pharmacy
de gootsteen Sink
de put Well / pit
de gemeentelijke belasting voor riool, afvalstoffen en waterschap. Local taxes
de OZB Communal tax on immovable property
de kwijtschelding Remission
de buurtbemiddeling Neighbourhood Mediation
112 112
de brand Fire
de brandweer Fire brigade
de nood Emergency
veilig Safe
de brandslang Fire hose
de brandblusser Fire extinguisher
de ladder Ladder
het brandalarm Fire alarm
de CO-melder CO-detector
het koolmonoxide Carbon monoxide
de inbraak Burglary
de inbreker Burglar
het Sociale wijkteam Sociale district team
het blijf-van-mijn-lijf-huis (Wo)man’s refuge house
de aangifte Police report
Veilig Thuis Safe Home
Arosa Arosa
Leger des Heils Salvation Army
de slotenmaker Locksmith
naturaliseren To naturalise    
OM, Internationale Organisatie voor Migratie International Organization for Migration    

 

©BOOR