Het oefenmateriaal

Het oefenmateriaal

Oefenen met wat je net geleerd hebt? Dat kan hier! Je vindt hier ook materiaal om samen met je docent, trainer of vrijwilliger te oefenen.

Materialen voor zorgverleners, werkgevers, bedrijven, gemeenten, sociale dienst, formele taalaanbieders en taalhuiscoördinatoren die hun dienstverlening aan taalbeperkten willen verbeteren, verwijzen we graag door naar http://taaltoets.eu.


Het huis

Het huis: meer online oefenen
Het huis: meer oefenen met een boek


Het geld

Het geld: meer online oefenen
Het geld: meer oefenen met een boek


Rekenen

Rekenen: meer online oefenen
Rekenen: meer oefenen met een boek


De gezondheid

De gezondheid: meer online oefenen
De gezondheid: meer oefenen met een boek


De relatie & het gezin

De relatie & het gezin: meer online oefenen
De relatie & het gezin: meer oefenen met een boek


De sociale kring

De sociale kring: meer online oefenen
De sociale kring: meer oefenen met een boek
 • Gathier, M., Welkom in Nederland, Bussum 2016,  Hoofdstuk 1 Nederland leren kennen &  2 De mensen in Nederland.
  https://shop.coutinho.nl/store_nl/welkom-in-nederland-2070.html
 • Schaijik, N. van, Taalpingpong vragen en antwoorden in alledaagse situaties, Amsterdam 2017.
  https://www.nt2.nl/nl/100-11_Taalpingpong
 • Het begint met taal, Spreektaal A0-A1 Praten over jezelf, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A0-A1 Eten en drinken, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A0-A1 Vrije tijd, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A0-A1 Reizen, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A0-A1 Het weer, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A0-A1 Dag en tijd, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A0-A1 Bellen, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A1-A2 Praten over jezelf, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A1-A2 Eten en drinken, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A1-A2 Vrije tijd, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A1-A2 Reizen, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A1-A2 Nederlandse gewoonten, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A1-A2 Dag en tijd, Utrecht 2018.
  Het begint met taal, Spreektaal A1-A2 Communicatie, Utrecht 2018.
  https://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/ 
 • Melkweg+ Alfa B naar C 3 Goedemorgen mevrouw, -.
  Melkweg+ Alfa B naar C 6 Het is feest, -.
  Melkweg+ Alfa B naar C 16 Mijn eerste rijles, -.
  http://www.melkwegplus.nl/boekjes
 • Stichting Lezen & Schrijven heeft verschillende boekjes in de bestelportal. Vraag de taalhuiscoördinator: https://bestelportal.taalvoorhetleven.nl/
 • Succes! IN 4 Nooit te oud om te leren, -.
  Succes! IN 9 Wat is jouw hobby?, -.
  Succes! IN 15 Huisdieren, -.
  Succes! IN 20 Naar de bibliotheek, -.
  Succes! 1F 2 Het is feest, -.
  Succes! 1F 4 Van A naar Beter, -.
  Succes! 1F 11 Een avonnement op de bibliotheek, -.
  Succes! 2F 2 Wat doe jij op internet?, -.
  Succes! 2F 3 Mijn buurman was een aardige man, -.
  Succes! 2F 9 Ga je mee naar het rijksmuseum?, -.
  https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/instrumenten-lesmaterialen/succes


De opleiding

De opleiding: meer online oefenen
De opleiding: meer oefenen met een boek


Het werk

Het werk: meer online oefenen
Het werk: meer oefenen met een boek


De instantie

De instantie: meer online oefenen
De instantie: meer oefenen met een boek


De digitale vaardigheid

De digitale vaardigheid: meer online oefenen
De digitale vaardigheid: meer oefenen met een boek


De cultuur

De Nederlandse cultuur: meer online oefenen
De Nederlandse cultuur: meer oefenen met een boek


De taal

Zie: https://taalindepraktijk.nl/de-taal/

De Nederlandse taal: meer online oefenen
Vaardigheid  Soort: internet
Gratis
  Alfabetisering
Algemeen http://www.melkwegplus.nl/ (even gratis account aanmaken)
www.nt2school.nl/portal/site/alfabetiseren/page/cusistenmateria
www.alfabeter.nl
Lui / Spr www.jekanmewat.nl  
Lez http://nib.nederlandsinbeeld.nl/kies_nib.php
Gra
Sch www.peuterspelletjes.net/letters.htm
www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%203&m=Schrijven&op=Dubbelklanken
Woo www.lowan.nl/wp-content/uploads/2017/03/Docentenhandleiding-Woord-voor-Woord.pdf
www.jufsanne.com
Didactiek www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/…/cito_ve_raamwerk_alfabetisering.ashx
www.alfataal.nl/docenten/lesmat.htm
www.leslla.org

www.nt2enalfa.com 
www.melkwegplus.nl/informatie-voor-docenten/werken-met-de-boekjes
www.cito.nl/onderwijs/volwassen%20educatie/alfabetisering/ve_begintoets_alfa
www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_alf001alfa01 voor het tijdschrift Alfa-nieuws
  A0-A2
Algemeen https://oefenen.nl/program/serie/34
www.nt2taalmenu.nl
www.basisexameninburgering.nl
www.naarnederland.nl
Lui / Spr https://oefenen.nl/programma/station_nederlands_1
www.moedint2.nl
https://forvo.com

www.2bdutch.nl  
www.schooltv.nl
www.hetklokhuis.nl  

https://oefenen.nl/programma/taalklas_1
www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp
Lez https://oefenen.nl/programma/lees_en_schrijf_algemeen
https://nieuwslezer.bibliotheek.nl/home/
www.entoen.nu
Gra https://taalindepraktijk.nl/de-taal/
www.nl.ver-taal.com
www.berktekst.nl/grammatica/grammatica-woordsoorten  
www.jufmelis.nl
www.leerleuk.nl
Sch http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal
http://users.skynet.be/bd/voc/ndls/Menu.htm
Woo www.goethe-verlag.com
www.languageguide.org
www.talennet.nl
http://oefenen.nl/programma/programma_basis_inburgering
www.zoekeenvoudigewoorden.nl/index.php
www.vandale.nl
www.vertalen.nu
Didactiek www.cito.nl/  voor het raamwerk NT2
www.erk.nl
www.taaluniversum.org
www.itta.uva.nl

http://bvnt2.org 
www.dbnl.org
www.inburgeren.nl
www.blikopwerk.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland
www.ind.nl
www.idw.nl
www.pharos.nl
  A2-B2
Algemeen http://virtueletraining.com 
Lui / Spr https://nedles.nl/oefeningen
https://npofocus.nl  
Lez https://nt2taalmenu.nl/?page_id=163
Gra www.beterspellen.nl/website/index.php
www.cambiumned.nl/oefenen
www.dutchgrammar.com

www.taalblad.be/zinsbouw/hoofdzin
https://ikschrijfbeter.nl/oefenen-grammatica
http://users.telenet.be/orandago/nlintro.html
Sch https://nt2taalmenu.nl/?page_id=165
Woo http://ishetb1.nl
Didactiek www.slo.nl/nieuws/dll/Hoofdrapport.pdf
www.staatsexamensnt2.nl/item/wat-zijn-de-staatsexamens-nt2
www.nederlandsetaaltest.nl/test-je-nederlands
www.taalwinkel.nl/spelling-en-grammatica-taaltesten  

http://cnavt.org